Extra werkzaamheden

Omschrijving Prijs (ex BTW)
Aflosnota’s opnieuw opvragen (per stuk) € 25,=
Aflossen van een krediet of persoonlijke lening € 50,=
Betalingen aan het buitenland (per betaling) € 50,=
Depotregeling alsmede het beheer hiervan ter gelegenheid van levering, vanaf € 195,=
Werkzaamheden i.v.m. opheffen tussentijds gelegd beslag € 125,=
Extra rechercheforfait bij meer dan 1 perceel (per stuk) € 40,=
Extra werkzaamheden inzake erfpacht € 50,=
Inschrijven koopovereenkomst bij kadaster (excl. € 74,= inschrijvingskosten kadaster) € 100,=
KvK-uittreksel opvragen € 12=
Notariële volmacht € 125,=
Onderhandse volmacht/verklaring opmaken € 50,=
Rangwisseling voor hypotheken opmaken € 150,=
Retourboeken hypotheekgelden aan hypotheekverstrekker € 25,=
Sleutelverklaring opmaken € 100,=
Titelonderzoek indien verkoper niet eigenaar bij het kadaster is (per uur) € 90,=
Toestemmingsverklaring echtgeno(o)t(e) opmaken (per volmacht) € 50,=
Verzetten van de tekenafspraak € 50,=
Vragen toestemming tot levering/melden levering aan derden € 75,=
Afkoop polis van levensverzekering € 75,=
Regelen tolk/vertaler € 100,=
Wijziging afrekening € 25,=
Hypothecaire inschrijving op extra onderpand € 100,=
Controle persoonsgebonden gegevens (per persoon) € 25,=
Wijziging passeerdatum binnen 5 dagen vóór passeren, ten laste van de verzoekende partij € 50,=